Giới thiệu Chương trình Nghiên cứu về Nạn Diệt Chủng ở Đại Học Yale

Chương trình Nghiên cứu về Nạn Diệt Chủng (GSP) của Trung tâm Quốc tế học và Khu vực học MacMillan ở Đại Học Yale chuyên tiến hành các nghiên cứu, tổ chức thuyết trình, hội thảo trong lĩnh vực so sánh đối chiếu, liên ngành, và các vấn đề chính sách có liên quan đến hiện tượng diệt chủng, và đã đào tạo các nghiên cứu viên từ những khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm Cambodia, Rwanda, và Đông Timor. Chương trình GSP cũng duy trì những dự án nghiên cứu về các thảm họa, về vụ thảm sát hàng loạt do Nazi gây ra, về nạn diệt chủng ở Bosnia, và các vụ diệt chủng dân cư trú tại các quốc gia từng bị thuộc địa. Chương trình này liên kết với Viện nghiên cứu Hệ sinh thái học Đại học Yale và được bảo trợ bởi Trung tâm Nhân quyền Quốc tế Orville H. Schell, Jr., thuộc trường Luật, Đại học Yale.

Trong thời gian hai năm 2006-2008, các trang web của Chương trình Nghiên cứu về Nạn Diệt Chủng và dự án đầu tiên của nó, Chương trình Nạn diệt chủng ở Cambodia, đã thu hút được trên  2 triệu lượt người truy cập. Từ ngày 10 tháng 12 năm 2006 đến ngày 14 tháng 12 năm 2008, trang web GSP nhận được 1,009,523 lượt người truy cập, bao gồm 85,614 lượt xem trang chủ, và riêng trang CGP thu hút được 1,026,351 lượt xem, trong đó bao gồm 291,445 lượt xem trang chủ CGP tại địa chỉwww.yale.edu/cgp

Ủy ban điều hành
Báo cáo Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 2004              
Báo cáo, 1998-2001
Báo cáo hàng năm, 2001-2002 2002-03 | 2004-05 | 2005-06 |2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |2012-13| 2013-14

Chương trình Nghiên cứu về Nạn diệt chủng vinh dự công nhận sự tài trợ từ: 
Quỹ Andrew W. Mellon Foundation, Inc. 
Phân viện Xã hội Mở thuộc Quỹ Soros 
Viện nghiên cứu Hệ sinh thái học Đại học Yale
Hội thảo về Những cáo buộc thiệt hại Vật chất của người Do Thái đối với Nước Đức, Inc. 
Ngài Frederick J. Iseman, Esq. 
Quỹ Jocarno
Quỹ Edward J. và Dorothy Clarke Kempf 
Quỹ Coca-Cola 
Viện Nghiên cứu Chính sách và Xã hội, Đại học Yale