Català

Programa d’Estudis sobre el Genocidi, Yale University

Obres de Ben Kiernan publicats en català:
  • “Sobre la noció de genocidi,” El Contemporani (Barcelona), no. 20 (gener-abril 2000).
  • “Els genocidis abans de l’Holocaust: Entrevista a Ben Kiernan,” El Contemporani, no. 23 (gener-juny 2001), 30-35.
  • “Lliurar els khmers rojos a la justicia,” El Contemporani, no. 24 (juliol-desembre 2001), 70-78.
  • “Danys col·laterals» significa persones de carn i ossos,” El Contemporani (Barcelona), no. 27 (2003).